Zagreb, Sesvete, T.C. Millenium, Lj. Posavskog 3
TEL: +385 1 2008 476; FAX: +385 1 2059 445
GSM: +385 91 2008 476
E-mail: merkuria.moto@zg.t-com.hr
 • uvoz, izvoz
 • proizvodnja, trgovina i usluge
 • proizvodnja proizvoda od gume
 • proizvodnja zakovica, vijaka, opruga, proizvoda od ?ice
 • proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
 • op?i mehani?ki radovi
 • trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
 • trgovina mot. vozilima i popravak mot. vozila
 • prijevoz robe cestom, iznajmljivanje automobila
 • usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju
 • usluge u me?unar. prijevozu robe
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • izvo?enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje radova stranoj osobi u RH
 • gra?enje, projektiranje i nadzor
 • pru?anje usluga nauti?kom, kongresnom i drugim oblicima turizma
 • organizacija priredbi, koncerata, sajmova, kongresa, izlo?bi
 • pru?anje usluga smje?taja i prehrane
 • ra?unalne i srodne djelatnosti
 • pravne, ra?unovodstvene, knjigovodstvene, i revizijske djelatnosti
 • konzalting, porezno savjetovanje
 • istra?ivanje tr?i?ta, javnog mjenja, poduzetni?ko i poslovno savjetovanje
 • promid?ba (reklama i propaganda)
 
If it is for a hair extensions, if you get a bangs hairstyle after the clip in hair extensions, will it be more interesting! Girls who have not yet grown bangs can actually try hair wigs bangs! A nice wig bangs Hair style can make you feel remy hair extensions more lovely!