Zagreb, Sesvete, T.C. Millenium, Lj. Posavskog 3
TEL: +385 1 2008 476; FAX: +385 1 2059 445
GSM: +385 91 2008 476
E-mail: merkuria.moto@zg.t-com.hr

Poduze?e Merkuria moto d.o.o. posluje od 1992 g. na lokaciji TC Millennium, Sesvete, Ljudevita Posavskog br.3 u vlastitom poslovnom prostoru.
Osnovna djelatnost kojom se poduze?e bavi je zastupstvo i prodaja rezervnih autodijelova i opreme za gospodarka vozila.
Prodajemo originalne i zamjenske rezervne autodijelove renomiranih svjetskih proizvo?a?a.
Poduze?e se bavi i uslugama servisiranja, popravka zra?nih ventila, cilindara i ure?aja ko?nog sustava na teretnim vozilima (servis ko?ne pneumatike), izradom cijevi za ko?nice, cijevi visokog tlaka (bosch pumpi, servo upravlja?a, hidraulike), reparature upornih i V-spona, pumpi za vodu te ostalim uslugama vezanih za odr?avanje voznog parka.
Nastojimo osigurati dugoro?nu stabilnost i ekonomi?nost poslovanja te razvojnu perspektivu poduze?a.
Organizacijom, pouzdano??u, uslugom i programom nastojimo biti ispred konkurencije, permanentno radimo na produbljivanju odnosa sa postoje?im partnerima kao i stjecanju povjerenja novih.

Na?u kvalitetu i pouzdanost cijeni i preko 1.000 zadovoljnih kupaca.


Jeftino je samo onda kad je blizu, brzo i pouzdano !
Osnovni podaci:
SJEDI?TE: P.Hektorovi?a 9, 10361 Sesv.Kraljevec
UPRAVA DRU?TVA: Zdravko Kuki?, dipl. ing.
SUDSKI REGISTAR: Trgova?ki sud u Zagrebu
OIB: 60614941068
TEMELJNI KAPITAL: 110.000,00 kn u cijelosti upla?en
 
To make the hair extensions bangs to modify a long straight hair wigs style, then this long straight hair style, after the high ponytail human hair extensions, hair extensions uk bangs modified long straight hair, more cute and charming.